Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy Márkháza Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 3/2017. (V.03.)  önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK -  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban
-    a lakossági fórumon szóban,
-    illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A  véleményezés módja: A Lucfalvai Közös Önkormányzati  Hivatal Márkházai Ügyfélszolgálatán  átvehető, vagy Márkháza  község honlapjáról (www.markhaza.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.
Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. június 25-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23. vagy a markhaza123 [at] gmail [dot] com e-mail címre.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

 

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2017. június 09-én   pénteken 17.00 órakor
a Művelődési Házban   3075 Márkháza, Rákóczi út 116 . 

 


A Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható "Jó példák" épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában az a markhaza123 [at] gmail [dot] com e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

Márkháza, 2017. május 30.


                                                                                                                         Ipolyi János Lajos 
                                                                                                                            polgármester
 

A PARTNERSÉGI ADATLAP letölthető:

Mikulás est 2015

Márkháza Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közös 2015. évi Mikulás Esti rendezvényén 65 gyermek kapott mikulás csomagot.

Képek a rendezvényről

Tartalom átvétel