Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV

Játszótér építés

Az Önkormányzat 2009. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztés keretében kiírt játszótér építés, felújítás megvalósításának támogatására. A 4 millió forint értékben megvalósuló pályázat a kiírás szerint a többszörösen hátrányos helyzetű önkormányzatok esetében 100 %-ban támogatott. 2010-ben a támogató a 4 milliós pályázatot 2800 ezer Forintban határozta meg, a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés ismeretében nem vállalta fel az 1200 ezer Forint önerő biztosítását és a játszótér felújítását 2010. évben. A pályázat megvalósításához elnyert támogatást a határozat kézhezvételétől (2010.01.08.) számítva kettő évig lehet felhasználni. A képviselő-testület a projekt megvalósítását 2011. évben kívánja elvégezni.

Költségvetés

 

Márkháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2010. február 11-én megtartott ülésén az önkormányzat 2010. évi költségvetését

62894,0 e Ft kiadással,
54525,0 e Ft bevétellel,
8669,0 e Ft hiánnyal elfogadta.

A kiadáson belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése:
566,0 e Ft.

A körjegyzőség költségvetésének főösszege:
22710,0 e Ft.

A körjegyzőség fenntartásához kapott állami támogatás összege:
4866,0 e Ft.

A fennmaradó összeget a fenntartó Márkháza, Kisbárkány és Sámsonháza községek önkormányzatai lakosságszám-arányosan fizetik.

Tartalom átvétel