Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV


 


Márkháza Község Teleplülésképi Arculati Kézikönyve és településképi rendelete

Márkháza Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette a község Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendeletét.

A képviselő testület által elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet letölthető:

Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi rendelet

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (4) bekezdése alapján:
"Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel."

Vélemény küldése

A településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges kérelem letölthető:

Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz