Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV


 


Rendeletek

 

A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges, amely a http://get.adobe.com/reader/ weboldalról tölthető le.

 

Letölthető dokumentum címeMéret
4/1999.(VIII.19.) sz. rendelet a köztisztaságról települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról87.89 KB
4/2001.(IV.17.) sz. rendelet Márkháza község rendezési tervéről és építési szabályairól201.17 KB
5/2001.(IV.17.) sz. rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 5/1998.(IV.20.) sz. rendelet módosításáról81.32 KB
6/2001.(IV.17.) sz. rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 142.35 KB
8/2001.(VIII.27.) sz. rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről135.66 KB
9/2001.(X. 30.) sz. rendelet a köztisztviselők közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseinek helyi szabályozásáról. /EGYSÉGES SZERKEZETBEN/134.03 KB
8/2002.(XII.15.) sz. rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 5/1998.(IV.20.) sz. rendelet módosításáról52.31 KB
6/2003.(XII.15.) sz. rendelet a a köztisztviselők közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseinek helyi szabályozásáról szóló 9/2001. (X. 30.) sz. rendelet módosításáról157.49 KB
4/2004.(VI.30.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonának meghatározásáról155.75 KB
5/2004.(VI.30.) sz. rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről177.64 KB
7/2004.(VI.30.) sz. rendelet az állattartás helyi szabályairól169.96 KB
4/2005.(IV.19.) sz. rendelet a helyi környezetvédelméről410.53 KB
5/2005. (VIII. 30.) sz. rendelet a magánerős építések és vásárlások, az építési telkek megszerzésének helyi támogatásáról szóló 6/1991.(IX.24.) sz. rendelet módosításáról85.54 KB
7/2005.(X.25.) sz. rendelet a temetőkről és temetkezés módjáról182.71 KB
8/2005.(X.25.) sz. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról125.95 KB
10/2005.(X.25.) sz. rendelet az elektronikus ügyintézésről139.92 KB
11/2005.(XI.30.) sz. rendelet a a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2005.(X. 25.) sz. rendelet módosításáról95.8 KB
12/2005.(XI.30.) sz. rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről115.49 KB
9/2006.((XII. 15.) sz. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2005.(X. 25.) sz. rendelet módosításáról86.01 KB
3/2007.(II.16.) sz. rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2004. (VI.30.) számú rendelet módosításáról118.56 KB
8/2007.(VII.16.) sz. rendelet az önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(V.02.) sz. rendelet módosításáról64.86 KB
10/2007. (XI.30.) sz. rendelet a szociális ellátások rendjéről szóló 5/2006.(VI. 30.) sz. rendelet módosításáról88.14 KB
3/2008. (II.11.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006.(VI.30.) sz. rendelet módosításáról124.53 KB
7/2008.(XII.01.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, étkeztetés biztosításáról93.33 KB
1/2009. (II. 16.) sz. rendelet a ivóvíz szolgáltatás és csatorna szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról84.5 KB
5/2009 (IV. 15.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006.(VI.30.) rendelet módosításáról127.26 KB
7/2009.( IX. 30.) sz. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 10/2005.(X. 25.) sz. rendelet módosításáról84.94 KB
5/2010.( XII.14. ) rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 5/1998.(IV.20.) rendelet hatályon kívül helyezéséről76.62 KB
6/2010.(XII.14.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2005.(X.25.)önkormányzati rendelet módosításáról 141.11 KB
5/2011.(III.31.) rendelet az önkormányzat -és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 131.94 KB
6/2011.(VII.15.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.16.) rendelet módosításáról 139.25 KB
8/2011.(XII.30.) rendelet az ivóvíz szolgáltatás és csatorna szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról 133.55 KB
1/2012.(II.20.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011./II. 15./ önkormányzati rendelet módosításáról 462.87 KB
2/2012.(II.20.) rendelet a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról 139.42 KB
3/2012.(II.27.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 548.27 KB
4/2012.(II.27.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, étkeztetés biztosításáról 143.23 KB
6./2012.(V.30.) rendelet az egyes önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről .pdf133.59 KB