Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV


 


Tájékoztató a foglalkoztatást helyettesítő támogatás mértékének változásáról

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény aktív korúak ellátásával kapcsolatos, 2012. január 1-én hatályba lépő változásaira tekintettel az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.
 
Fenti törvénymódosítást megelőzően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás) havi összege (28.500. Ft) az öregségi nyugdíj mindenkori összegével megegyező volt.
 
2012. január 1-től a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, azaz 22.800. Ft.
 
A változás a 2012. január 1-ét megelőző időponttól megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat is érintik, melyek esetében a 2012. január hónapra járó, február hónapban folyósított ellátás már az új összegben kerül kifizetésre.
 
Az ellátásban részesülő ügyfelek az ellátás összegének változásáról 2012. január hónap folyamán értesítést kapnak.
 
Tisztelettel:
Pintér Jánosné
körjegyző