Névjegy

Márkháza Község Önkormányzata
Cím: 3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Telefon/Fax:
+36-32/390-054
E-mail cím: markhaza123 [at] gmail [dot] com

é.sz.:48.0164° k.h.:19.72170°

MÁRKHÁZA ARCULATI KÉZIKÖNYV

Tájékoztató rendőrségi fogadóóráról

Tájékoztatjuk a a tisztelt lakosságot, hogy 2019 február hónaptól Pál Tibor c.r.tzls. körzeti megbízott fogadóórája minden hónap második hétfőjén 10 órától 11 óráig kerül megtartásra.

Helyszín:
Márkháza Község Önkormányzata
3075 Márkháza, Rákóczi út 23.

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről


Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (ásott vagy fúrt kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást  2018. december  31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.A fenti törvényt az Országgyűlés az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018; évi CXXI. törvénnyel módosította, mely a 201B. december 20-i Magyar Közlönyben jelent meg.

A módosítás szövegezése az alábbi:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31 ig kérelmezi.

Az eljárás részletes szabályairól a későbbiekben kerül intézkedés.

Megértésüket, türelmüket köszönöm!

Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok a település minden lakójának.

 

                                                                                                            Demjénné Mustos Beatrix
                                                                                                                          jegyző  

Tartalom átvétel